divendres, 6 de maig del 2016

FULL D'INSCRIPCIÓCIRCULAR NÚM. 2

Ens posem de nou en contacte amb vosaltres per tal de fer-vos arribar la segona circular de la XVII Assemblea d’Història de  la Ribera que se celebrarà a la Pobla Llarga els dies 18, 19 i 20 de novembre de 2016. Com ja vàrem informar en la primera circular, l’Assemblea s’organitzarà al voltant de dues sessions simultànies:

-MONOGRÀFICA, que enguany porta com títol “Vil·les, alqueries i cases de camp. Poblament dispers, noves poblacions i urbanitzacions a la Ribera”, tema que vol abastar tots els aspectes relacionats amb el poblament del territori al llarg del temps.

-MISCEL·LÀNIA, que, com sempre, està dividida en els següents apartats: Geografia, Fonts i Documentació, Prehistòria i Arqueologia, Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna, Història Contemporània i Història de l’Art i Patrimoni Cultural i Artístic.

Així que, tots aquells que vullgueu participar o presentar una comunicació haureu d’omplir el full d’inscripció adjunt i enviar-nos-lo per correu ordinari o correu electrònic (al full d’inscripició figuren les diferents dades). El Secretariat serà qui determinarà l’acceptació o no acceptació de les comunicacions.

El termini de presentació de comunicacions finalitzarà el 23 d’octubre de 2016 i el termini de presentació per als assembleistes acabarà el 6 dia de novembre de 2016.

Tots aquells que vullgueu presentar una comunicació, a banda d’omplir el full d’incripció, haureu de presentar un resum del vostre treball en un full, especificant el títol i el nom de l’autor, abans del 30 d’ocubre, per poder-lo lliurar als participants  adjunt amb el material de l’Assemblea. Dir-vos també que el temps d’exposició de cada comunicació estarà al voltant dels 15 minuts, tot i que el treball definitiu per a la publicació pot arribar fins als 25 fulls a doble espai.  

Volem recordar-vos també que les sessions de l’Assemblea d’Història de la Ribera han estat convalidades per la Universitat de València amb dos crèdits de lliure elecció. L’estudiant que sol·licite la certificació, haurà d’ingressar, a més de la matrícula d’inscripció, 27’00 € en concepte de gestió administrativa per part del Servei d’Extensió Universitària de la Universitat de València.

Així mateix, volem aprofitar aquesta segona circular per a fer una crida a totes aquelles editorials que puguen estar interessades en presentar algun llibre relacionat amb la Ribera i amb la història. De ser així, es poden posar en contacte amb l’organització que determinarà si la presentació es pot portar a terme.

Ben cordialment i a la vostra disposició: Joan Català i Cebrià, mòb. 657 85 19 57,
Secretari local de la XVII Assemblea d’Història de la Ribera.
També podeu trobar més informació al nostre blog: 17-a-h-r.blogspot.com.es