divendres, 26 de febrer del 2016

CIRCULAR NÚM. 1


Benvolguda amiga / Benvolgut amic:

El Secretariat Local de l’Assemblea d’Història de la Ribera, per encàrrec del Secretariat Permanent, anuncia la celebració de la XVII Assemblea d’Història de la Ribera, i convoca els historiadors, investigadors, i estudiosos de la nostra comarca a la Pobla Llarga els dies 18, 19 i 20 de novembre de 2016.

Com en les darreres edicions, la XVII Assemblea d’Història de la Ribera s’organitzarà al voltant de dues sessions simultànies:

-MONOGRÀFICA, que enguany porta com títol “Vil·les romanes, alqueries i cases de camp. Poblament dispers, noves poblacions i urbanitzacions a la Ribera”, tema que vol abastar tots els aspectes relacionats amb el poblament del territori al llarg del temps.

-MISCEL·LÀNIA, que, com sempre, està dividida en els següents apartats: Fonts i Metodologia, Arqueologia, Prehistòria, Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna, Història Contemporània i Història de l’Art i Geografia.

Des d’aquest moment, i mitjançant aquesta circular, vos animem perquè participeu en el proper encontre com a assembleistes i aneu preparant les vostres comunicacions. El Secretariat Local anirà informant-vos dels terminis i dels detalls per a formalitzar les vostres inscripccions, bé siga com a ponents o bé siga com a assistents, a través de pròximes circulars i també d’aquest blog 17-a-h-r.blogspot.com.es . Per a més informació podeu contactar amb:

XVII Assemblea d’Història de la Ribera
Casa de la Cultura
Carrer Major, 24
46670 la Pobla Llarga
Tel. 96 297 04 34
Correu electrònic: 17assembhistoribera@gmail.comBen cordialment i a la vostra disposició
Joan Català i Cebrià, mòb. 657 85 19 57
Secretari Local de la XVII Assemblea d’Història de la Ribera

dimarts, 16 de febrer del 2016

Benimodo becará con 2.000 € a un investigador que estudie la localidad

El beneficiario deberá presentar su trabajo en la Asamblea de Historia que se celebrará en la Pobla Llarga

16.02.2016 | 23:57

LEVANTE-EMV BENIMODO

El Ayuntamiento de Benimodo ha aprobado en los presupuestos municipales una partida para otorgar una beca de 2.000 euros a aquel investigador o investigadora universitaria que obtenga el mejor resultado a tenor de los criterios de selección para que efectúe una comunicación sobre el municipio en la XVII Asamblea de Historia de la Ribera que tendrá lugar en la Pobla Llarga del 18 al 20 de noviembre de 2016. La beca cubrirá todos los gastos que se originen, caso de desplazamiento, alojamiento, manutención, inscripción y asistencia a los actos programados. El Ayuntamiento de Benimodo se presentará como colaborador del investigador en la asamblea, así como se reserva el derecho a publicar la comunicación en medios municipales. En cualquier caso, el becario tendrá que manifestar ya en la exposición de la comunicación, ya por escrito en el texto definitivo para publicar que se entregará al Secretariado Local de Organización de la Asamblea de Historia de la Ribera, que dicha comunicación ha disfrutado de la ayuda económica del Ayuntamiento de Benimodo para llevarse a cabo.

El trabajo tendrá una extensión mínima de 25 folios. La beca está dotada con un importe de 2.000 euros, que se abonará una vez se haya finalizado el trabajo de investigación y sea presentado en la XVII Asamblea. La beca se concederá antes del 31 de marzo de 2016, por lo tanto el tiempo de que se dispondrá para realizar la investigación será desde la notificación de la adjudicación de la beca hasta el día de la inscripción en la XVII Asamblea de Historia.

Los requisitos de los aspirantes son ser mayor de edad y estar en posesión de titulaciones universitarias como doctorado, licenciatura, grado y/o máster en Geografía, Historia, Historia del Arte y Humanidades. El plazo de presentación de solicitudes acabará el día 28 de marzo de 2016. Será también obligatorio realizar una conferencia en Benimodo en la fecha que se acuerde entre el beneficiario de la beca y el ayuntamiento. El resto de las bases se pueden consultar en el Ayuntamiento de Benimodo.

dilluns, 8 de febrer del 2016

LA XVII ASSEMBLEA D’HISTÒRIA DE LA RIBERA ES CELEBRARÀ A LA POBLA LLARGA EN EL MES DE NOVEMBRE

La Pobla Llarga acollirà la XVII Assemblea d’Història de la Ribera. Efectivament, el Secretariat Permanent d’aquest encontre comarcal d’historiadors, després d’haver confirmat la candidatura de La Pobla Llarga per a organitzar aquesta nova edició, informa ara que tindrà lloc els dies 18, 19 i 20 de novembre i que el tema monogràfic elegit aquest any de 2016 serà: “Vil·les romanes, alqueries i cases de camp. Poblament dispers, noves poblacions i urbanitzacions a la Ribera”, un tema molt interessant i engrescador per a dissertadors i comunicants que, de segur, ens oferiran noves aportacions i reflexions sobre el poblament del nostre territori al llarg de l’història.

Aquesta decisió va ser aprovada per unanimitat en un passat Ple de la corporació local on es va acordar també el nomenament de Joan Català i Cebrià, cronista del municipi, com a secretari local d’organització. La celebració d’aquest rellevant event ha sigut programada per l’actual equip de govern per a que serveixca com a un preàmbul cultural de l’any 2017, any en que La Pobla Llarga commemorarà el 700 aniversari de la seua fundació.

L’Assemblea d’Història de la Ribera és un consolidat encontre d’historiadors, investigadors, especialistes universitaris, professionals de l’ensenyament i estudiosos, que se celebra des de l’any 1980 a la comarca en el qual es tracten sobretot temes històrics centrats en la Ribera, tot incloent les dos Riberes, la Alta i la Baixa. L’Assemblea sol tindre una periodicitat de dos anys i compta amb el recolzament de la Universitat de València. Les setze localitats que han acollit fins ara aquest esdeveniment són, per ordre cronòlogic: Sueca, Algemesí, Carcaixent, l’Alcúdia, Almussafes, Alzira, Sumacàrcer, Cullera, Benifaió, Antella, Corbera, Guadassuar, Llombai, Alginet, Benimodo i Albalat.

L’Assemblea, que enguany complirà 36 anys, s’estructura en dos seccions diferenciades: una secció miscel·lània, dividida en els apartats de fonts i metodologia, arqueologia i prehistòria, història antiga, història medieval, història moderna, història contemporània, història de l’art i geografia, i una altra secció monogràfica, que centra la seua atenció en un aspecte històric concret al llarg de les diferents èpoques, secció on ja s’han tractat monogràfics com el regadiu, l’organitzció del territori, torres i castells, vies de comunicació, riuades i inundacions, la casa, fires i mercats, l’expulsió dels moriscos, l’organització del treball, la música o la sanitat.


En aquestos quasi quaranta anys d’existència, l’Assemblea ha deixat com a llegat centenars de comunicacions recollides en diferents llibres, valuoses aportacions per a la recuperació del nostre passat i l’enriquiment del nostre patrimoni cultural. D’altra banda, recordar també que, a l’igual que en encontres anteriors, els estudiants de la Universitat de València podran obtenir dos crèdits de lliure elecció per la seua assistència o col·laboració.