divendres, 26 de febrer de 2016

CIRCULAR NÚM. 1


Benvolguda amiga / Benvolgut amic:

El Secretariat Local de l’Assemblea d’Història de la Ribera, per encàrrec del Secretariat Permanent, anuncia la celebració de la XVII Assemblea d’Història de la Ribera, i convoca els historiadors, investigadors, i estudiosos de la nostra comarca a la Pobla Llarga els dies 18, 19 i 20 de novembre de 2016.

Com en les darreres edicions, la XVII Assemblea d’Història de la Ribera s’organitzarà al voltant de dues sessions simultànies:

-MONOGRÀFICA, que enguany porta com títol “Vil·les romanes, alqueries i cases de camp. Poblament dispers, noves poblacions i urbanitzacions a la Ribera”, tema que vol abastar tots els aspectes relacionats amb el poblament del territori al llarg del temps.

-MISCEL·LÀNIA, que, com sempre, està dividida en els següents apartats: Fonts i Metodologia, Arqueologia, Prehistòria, Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna, Història Contemporània i Història de l’Art i Geografia.

Des d’aquest moment, i mitjançant aquesta circular, vos animem perquè participeu en el proper encontre com a assembleistes i aneu preparant les vostres comunicacions. El Secretariat Local anirà informant-vos dels terminis i dels detalls per a formalitzar les vostres inscripccions, bé siga com a ponents o bé siga com a assistents, a través de pròximes circulars i també d’aquest blog 17-a-h-r.blogspot.com.es . Per a més informació podeu contactar amb:

XVII Assemblea d’Història de la Ribera
Casa de la Cultura
Carrer Major, 24
46670 la Pobla Llarga
Tel. 96 297 04 34
Correu electrònic: 17assembhistoribera@gmail.comBen cordialment i a la vostra disposició
Joan Català i Cebrià, mòb. 657 85 19 57
Secretari Local de la XVII Assemblea d’Història de la Ribera

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada